Spelonk

Nieuwe lokalen Chiro 't Scamanderke

Nieuwbouwproject de Spelonk

 

De meisjeschiro kampt al enkele jaren met een gebrek aan ruimte in het huidige heem ’t Achterhuisje. We hebben een afdelingslokaal te kort en beschikken over onvoldoende opslagruimte voor het vele spel- en kookmateriaal.

 

Om duidelijkheid te krijgen over de toekomst is de vzw ’t Kiezeltje in overleg gegaan met het gemeentebestuur. De vzw en het gemeentebestuur hadden samen één doel voor ogen: ‘Hoe kunnen we de meisjeschiro op lange termijn een kwalitatief heem garanderen en zorgen dat dit financieel haalbaar blijft?

De oplossing die telkens – voor zowel de vzw als het gemeentebestuur – als beste naar voor kwam is een herlokalisatie met een nieuwbouw. Samen met het gemeentebestuur is een stappenplan uitgewerkt dat nu in zijn eindfase komt.

 

De financiering van het nieuwe heem gebeurt door middel van:

 

Eigen middelen Chiro ’t Scamanderke en VZW ’t Kiezeltje

 

Inbreng gemeente :

  • Vergoeding erfpacht huidig heem
  • Subsidie
  • Renteloze lening

Fondsenwerving

Enerzijds kunnen we rekenen op enorm veel helpende handen van vrijwilligers. Anderzijds hebben heel wat Oostnieuwkerkse ondernemers ons project gesteund. Het ene bedrijf geeft een financieel duwtje in de rug. Het andere bedrijf steunt ons met materiaal. En nog andere bedrijven helpen ons op de werf. We zijn uiteraard dankbaar voor elke vorm van steun. Bedankt aan al onze sponsors en vrijwilligers om onze droom werkelijkheid te laten worden. 

 

Wil ook jij graag je steentje bijdragen? Dat kan!

 

Aftrekbare giften – _vanaf 40 euro – _kunnen gestort worden op rekeningnummer BE67 0000 1507 2887 van Chirojeugd Vlaanderen vzw, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen met vermelding ‘GIFT WM1513’.

 

Giften (niet-aftrekbaar) kunnen gestort worden op rekeningnummer BE26 7512 0998 4529 van vzw ’t Kiezeltje.  

Bij iedere gift maakt u bovendien kans op het winnen van een boekenbon! Bij de opening van onze nieuwbouw worden 12 boekenbonnen van 25 euro verloot, geschonken door Standaard Boekhandel Roeselare Ooststraat –Trui Vanlerberghe.

Bouwontwerp

Aan het woord, Tine Maertens, onze architecte.

 

Bij het vormgeven van het gebouw werd niet alleen rekening gehouden met de noden bij onze eigen werking maar werd er ook nagedacht over de verhuurmogelijkheden zodat er voldoende inkomsten verzekerd zijn voor het afbetalen van de renteloze lening.

Het ontwerp voldoet aan alle regelgeving omtrent toegankelijkheid, isolatie, ventilatie en hernieuwbare energie. Bovendien hebben we nu al een principiële erkenning als “jeugdverblijfcentrum” te pakken van Toerisme Vlaanderen. Een erkenning die er enkel komt als zowel brandveiligheid, infrastructuur, toegankelijkheid en hygiëne aan strikte normen voldoen. Verder hebben we ernaar gestreefd een goed evenwicht te vinden tussen degelijkheid, duurzaamheid, esthetiek en uiteraard kostprijs.

 

Benedenverdieping
De benedenverdieping omvat 2 afdelingslokalen die grenzen aan het leidingslokaal. Op de gelijkvloerse verdieping werd stockageruimte voor het materieel voorzien. Verder vinden we op de benedenverdieping een sanitaire ruimte met 4 toiletten en 4 douches, waarvan één rolstoeltoegankelijk . 
Naast de sanitaire ruimte werd plaats voorzien voor een keuken met koele berging. Alle ruimtes grenzen aan een grote centrale ruimte die gebruikt kan worden als speelruimte of refter.
Bovenverdieping

De bovenverdieping is voorzien van 4 afdelingslokalen en 1 toilet. Van op de bovenverdieping is er zicht op de ruime refter/speelruimte.

Locatie

Ons huidige heem, ’t Achterhuisje, bevindt zich achter de vroegere gemeenteschool in de Roeselarestraat en is te bereiken via de Wielewaalstraat. Het nieuwe heem zal gebouwd worden in de Brabandstraat, waar vroeger kinderopvang de Paddestoel gesitueerd was. Het terrein naast het gebouw blijft openbare ruimte. Het gebouw zal dus één geheel vormen met het openbare speelplein met speeltoestellen. Alle kinderen zijn welkom op de terreinen. Chiro hecht immers veel belang aan betrokkenheid met de buurt.

Andere info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sed turpis semper.